Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny

w  składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Jacek Tyszka

Protokolant: stażysta Natalia Monińska

po rozpoznaniu 20 listopada 2020 roku w Warszawie

na rozprawie

Czytaj dalej