Tag: Frankowicze

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. XXVII Ca 460/19

Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia Piotr Wojtysiak.
Sędziowie: Katarzyna Parczewska (spr.), (del.) Renata Drozd-Sweklej.
Sentencja
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. (1)
przeciwko (…) SA z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt VI C 1780/18

 

Czytaj dalej

© adowakatkredytfrankowy.pl 2024 Adwokat Kredyt Frankowy

Up ↑

Szybki kontakt!
+
Wyślij!